Catatan Pinggir 1/1

Sebelumnya
text

Hamzah

Engkau cemburu Engkau ganas Mangsa aku dalam cakarmu

i Hamzah
Hamzah

 

Amir Hamzah menulis di tahun 1930-an. Sajaknya menghadap Tuhan, dan menyebut-Nya “ganas”, “cemburu”, seakan-akan men-“cakar”. Kiasan itu tak lazim, tapi puisi itu beredar. Sang penyair tak digeruduk. Ia tak dicurigai sebagai penista agama, tak pula dikafirkan. Ia dibaca: sastrawan yang paling religius, dengan karya paling indah di zamannya—dengan puisi yang tetap menggetarkan orang sejak masa Puja

...

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162736439540Catatan Pinggir 1/1

Sebelumnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.